Agenda i cele audytu stanu obecnego

 

Cel 1: Charakterystyka przedsiębiorstwa

    1. Ocena realizacji celów i wartości firmy
    2. Ocena kultury organizacyjnej i poziomu psychospołecznego
    3. Ocena poziomu technicznego
    4. Ocena efektywności procesów produkcyjnych

misja_wizja

Na życzenie: Analiza 5 sił Portera (ocena stanu sił konkurencyjnych w danym sektorze)
Na życzenie: Analiza konkurencji

Cel 2: Ocena 5 podstawowych zasad Lean Management w przedsiębiorstwie

    1. Wartość
    2. Strumień wartości
    3. Ciągły przepływ
    4. System produkcyjny pull
    5. Ciągłe doskonalenie

5_zasad_lean

Cel 3: Ocena użycia narzędzi i technik Lean Management

(Podstawowe założenia narzędzi Lean są stosowane zazwyczaj nieświadomie w oparciu o zdrowy rozsądek)

 1. 5S
 2. Wizualizacja
 3. SMED (szybkie przezbrojenie)
 4. TPM (Totalne Utrzymanie Ruchu)
 5. Standaryzacja
 6. Mapowanie strumienia wartości
 7. Kaizen (ciągłe doskonalenie)
 8. One – piece – flow (przepływ jednej sztuki)
 9. Kanban
 10. Balansowanie linii
 11. Rozwiązywanie problemów
 12. Dzielenie się wiedzą

diagram

Cel 4: Identyfikacja marnotrawstwa na hali produkcyjnej. Karty kontrolne:

    1. Nadprodukcji
    2. Zapasów
    3. Transportu
    4. Braków
    5. Zbędnego przetwarzania
    6. Zbędnych ruchów
    7. Oczekiwania

karta_kontrolna

Cel 5: Ocena możliwości zastosowania narzędzi Lean Management

Dobór odpowiednich narzędzi Lean do specyfiki przedsiębiorstwa i jego potrzeb.

 

Korzyści:

 • Przygotowanie planu działania – Action Plan

 • Określenie możliwych efektów zastsowania narzędzi Lean

 • Określenie potencjalnych zysków z zastosowania narzędzi Lean

 • Rzut świeżego oka na produkcję

 • Rozpoznanie głównych strat na produkcji

Back to Top