TPM (Total Productive Maintenance)

Składa się on z trzech elementów takich jak: dostępność, wydajność i jakość. Aby odpowiednio obliczać wskaźnik OEE wykorzystuje się proste sposoby gromadzenia danych. Jeden z najprostszych sposobów to formularz, który w trakcie pracy wypełnia operator maszyny. Ważne jest projektowanie formularza gdyż może to ułatwić  zapisywanie istotnych danych w codziennej pracy. Poniższe wzory przedstawiają informacje jakie musimy posiadać  by obliczyć OEE.

OEE
=
Dostępność = czas pracy / czas operacyjny netto
X
Wydajność = rzeczywista produkcja / docelowa produkcja
X
Jakość = dobra produkcja / rzeczywista produkcja

Wskaźnik OEE

Wskaźnik OEE

Przedsiębiorstwo może na podstawie analizy OEE podejmować decyzje na temat organizacji pracy na produkcji, doboru dostawców, konieczności modernizacji maszyn i sytemu kontroli jakości. Wskaźnik OEE jest iloczynem trzech składowych, dzięki czemu staje się on bardzo czuły na wszelkie „niedyspozycje” procesu produkcyjnego.  Jeśli bowiem tylko jeden z nich będzie na niskim poziomie, powoduje to natychmiastowe znaczne obniżenie końcowej wartości wskaźnika OEE, który dla firm klasy światowej wynosi 85 proc. Prawidłowo przeprowadzone obliczenia uwzględniają np. takie detale, jak czas przeznaczony na przerwy śniadaniowe, przeglądy, drobne awarie, wymiany, konserwacje, przezbrojenia czy inne przyczyny przestoju.

Wskaźnik OEE

Wskaźnik OEE

Powyżej znajduje się tabela z opisem czynności zaniżających wskaźnik OEE.

Kluczową rzeczą do jego uzyskania jest przekonanie operatora, aby zbierał potrzebne dane, a następnie zapisywał je w tabelach. Pomocną rzeczą do osiągnięcia tego celu są szkolenia, które będą uczyły operatora jak zbierać istotne informacje. Otrzymywanie wyników daje rezultaty, jeśli odpowiednio się je wykorzystuje. Aby do tego dojść, należy robić tą czynność regularnie, dzięki czemu możemy ciągle śledzić czy zmiany prowadzone w procesie udoskonalania mają pozytywny wpływ. Otrzymane wyniki mogą także podsunąć wiele wskazówek prowadzących do kolejnych ulepszeń. Przechowywanie danych może odbywać się w formie papierowej, lecz aby efektywnie nimi manewrować przy raportowaniu wyników, trzeba posiadań odpowiedni program komputerowy. Do tych celów może się nawet nadawać Excel. Wyniki muszą być dostępne dla operatora obsługującą daną maszynę, gdyż to on w większości będzie pracował nad udoskonaleniem jej procesu, a wiedza na temat wyników obliczeń ułatwi mu ten proces.

 

Korzyści wynikające ze stosowania i analizowania wskaźnika OEE:

  •  Skrócenie przestojów planowanych i nieplanowanych

  •  Zwiększenie wykorzystania zdolności produkcyjnych

  •  Wzrost produktywności

  •  Skrócenie czasu cyklu produkcyjnego

  •  Obniżenie kosztów produkcji

  •  Poprawa wizualizacji produkcji w toku

  •  Poprawa jakości produkcji

  •  Zwiększenie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych

  •  Efektywniejsze zarządzanie zleceniami produkcyjnym

O nas

Jesteśmy firmą doradczo-szkoleniowo-wdrożeniową zajmującą się wdrażaniem projektów usprawniających systemy produkcyjne. Pracujemy z pasją i oddaniem wykorzystując szereg narzędzi z metodologii Lean Management.

Kontakt

Krzysztof Pawłowski
tel: +48 880 753 679
e-mail: kpawlowski@leanup.pl

Back to Top