Skrócenie czasu przezbrojenia

Dzisiejszy rynek wymaga od firm zróżnicowanych towarów w niewielkiej ilościach, wysokiej jakości, dobrej ceny i szybkiej dostawy. Jest to bardzo trudne, lecz prezentowane narzędzie prowadzi do takich rezultatów. SMED jest to koncepcja, która umożliwia dojście do przezbrojenia i ustawienie maszyny w czasie krótszym niż 10 min. Jest to bardzo istotne, aby firma stała się bardziej elastyczna, a czas poświęcony  na realizację zamówień był minimalny. Najważniejsze w skróceniu czasu przezbrojenia jest zmiana sposobu myślenia. Trzeba pamiętać, że zawsze istnieje lepszy sposób wykonywania tej czynności. Nie należy spoczywać na laurach tylko cyklicznie pracować nad skróceniem czasy poświęconego na przezbrojenie.

Aby mieć odpowiednie informacje do analizowania czynności przezbrojenia trzeba nagrać całą operację. Odbywa się to za pomocą kamery. Ten sposób jest najbardziej odpowiedni aby zweryfikować wszystkie czynności wchodzące w skład przezbrojenia, ponieważ będziemy mieli wgląd do sposobu wykonywania wszystkich czynności w każdym momencie, a ich przeanalizowanie będzie dużo prostsze.

 

Następnie należy rozdzielić czynności różniące się od siebie. Dzieli się je na dwa typu:

 •     operacje wewnętrzne – operacje które nie można wykonywać w czasie pracy maszyny
 •     operacje zewnętrzne – operacje które można wykonać w czasie pracy maszyny
Etapy SMED

Etapy SMED

Czynności wchodzące w skład SMED.

 

1. Analiza i rozdzielenie czynności zewnętrznych od wewnętrznych

Główną przyczyną dlaczego operacje przezbrojenia trwają tak długo jest pomieszanie czynności wewnętrznych z zewnętrznymi. Duży procent działań które można zrobić w trakcie pracy maszyny jest wykonywanych po jej wyłączeniu. Aby praca była bardziej efektywna, nagranie które zostało wykonane wcześniej jest analizowane w obecności osób wykonujących ta czynność. Jest to istotne, aby dowiedzieć się o wszystkich szczegółach operacji prowadzonych do przezbrojenia. Następnie umieszczane są czynności w tabeli z uwzględnieniem czasów jakie zostały na nie poświęcone, a następnie następuje oddzielenie. Ta czynność jest prosta, natomiast jak zmusić operatora, aby robił to w takiej kolejności? Sposobem na wykonywanie czynności zewnętrznych przed wyłączeniem maszyny jest Lista Kontrolna. Zawiera ona wszystkie zewnętrzne elementy przezbrojenia. Dla każdej maszyny i operacji opracowuje się oddzielne listy kontrolne.

Lista kontrolna SMED

Lista kontrolna SMED

Przykład listy kontrolnej.

Następną czynnością która powinna być prowadzona przed wyłączeniem maszyn jest kontrola wszystkich narzędzi i części potrzebnych do danej operacji.  Jeśli podczas przezbrojenia jakieś narzędzi nie będzie sprawne, znacząco wydłuży to czas przez usunięcie usterki. Upewnienie się, że wszystkie potrzebne elementy są sprawne eliminuje szanse wystąpienia takiego przypadku.
Później następuje usprawnienie transportu narzędzi i części. Aby odpowiednio przeanalizować i mieć możliwość podjęcia trafnych decyzji należy wykonać diagram spaghetti dla całego procesu przezbrojenia. Trzeba tak wszystko zorganizować, aby potrzebne części znalazły się na miejscu dokładnie przed wyłączeniem maszyny.

 

2. Przekształcenie operacji wewnętrznych za zewnętrzne

Ten etap skrócenia czasu przezbrojenia polega na dwóch głównych czynnościach:

 •  analiza rzeczywistych funkcji i celów wszystkich działań w obecnych wewnętrznych operacjach przezbrojenia
 •  znalezienie sposobu na zmianę wewnętrznych operacji przezbrojenia w operacje zewnętrzne

Przykładem przekształcenia czynności zewnętrznych na wewnętrzne może być wcześniejsze nagrzanie formy, aby wszystkie parametry procesu od początku były poprawne. Eliminuje to czas rozruchu oraz ilość braków powstałych w czasie regulacji maszyny. Najważniejszą czynnością w tym etapie jest spojrzenie na obecne wewnętrzne operacje świeżym okiem. Nie można pozwolić na to, że nawyk wykonywania czynności przeważy o ustaleniu nowego sposobu jej wykonania. Aby  do tego dążyć należy opierać się na trzech rozwiązaniach:

 •  wcześniejsze przygotowanie warunków operacyjnych
 •  ustandaryzowanie najważniejszych funkcji
 •  wykorzystanie bezpośrednich uchwytów

 

3. Usprawnianie wszystkich pozostałych operacji przezbrojenia

Ten etap polega na usprawnianiu wszystkich aspektów operacji przezbrojenia. Prowadzi to do doskonaleniu wewnętrznych jak i zewnętrznych elementów. Na jego etapie należy przeanalizować wszystkie czynności i ich celów.
Jeśli chodzi o usprawnienie czynności zewnętrznych, polega to na zmniejszaniu czasy transportu części i narzędzi. Aby do tego dojść należy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących ułożenia przedmiotów oraz ich stanu. Dobrym sposobem jest zastosowanie narzędzia 5S w magazynie matryc. Polepszy to ich dostępność oraz szybkość szukania, gdy zastosujemy standardowe miejsca i ich oznaczenia. Poza tym można zamocować na matrycach specjalne haki, które ułatwią ich podnoszenie i odkładanie.
Doskonalenie operacji wewnętrznych opiera się na wprowadzeniu równoległych czynności, wykorzystania funkcjonalnych zacisków, eliminacji korekt ustawienia i mechanizacji.
Wiele z firm nadal tkwi w koncepcji produkcji masowej, tylko dlatego, że czas przezbrojenia maszyny powoduje, iż jest to operacja kosztowna by wykonywać ją często. Jest dużo wad które produkcja masowa ze sobą prowadzi:

 •  marnotrawstwo zapasów- składowanie tego, czego nie można sprzedać, kosztuje sporo i wiąże zasoby firmy, nie powodując dodawania wartości do produktu
 •  opóźnienie – klienci muszą czekać aż firma wyprodukuje całą partię zamiast produkować tylko takie ilości, jakich wymaga popyt
 •  spadek jakości – przechowywanie niesprzedanych zapasów zwiększa prawdopodobieństwo konieczności złomowania lub przeróbek, co zwiększa koszty produkcji

 

Korzyści:

 •  Elastyczność – można realizować zlecenia klientów bez gromadzenia dużych zapasów, przez co zmniejsza się nakład pieniężny

 •  Szybsze dostawy – produkcja małych partii oznacza krótszy okres produkcji i czasu operacji

 •  Lepsza jakość – mniejsza ilość oraz większa rotacja zapasów prowadzi do zmniejszenia ilości usterek związanych ze składowaniem, SMED redukuje także ilość pomyłek związanych z ustawieniem maszyn i oraz prowadzenia próbnych serii nowych produktów

 •  Zwiększona wydajność – redukując czas przezbrojenia powoduje skrócenie przestoju i zwiększenie dostępności maszyn

 •  Uproszczenie procedur przezbrojenia – zwiększa jej bezpieczeństwo, wiąże się z mniejszym nakładem sił i ryzykiem wypadków

 •  Mniejsze zapasy – zwiększają wolną przestrzeń na hali produkcyjnej, dzięki czemu produkcja jest łatwiejsza i bezpieczniejsza

 •  Zmniejsza ilość narzędzi do przezbrojenia

O nas

Jesteśmy firmą doradczo-szkoleniowo-wdrożeniową zajmującą się wdrażaniem projektów usprawniających systemy produkcyjne. Pracujemy z pasją i oddaniem wykorzystując szereg narzędzi z metodologii Lean Management.

Kontakt

Krzysztof Pawłowski
tel: +48 880 753 679
e-mail: kpawlowski@leanup.pl

Back to Top