System ssący

Jest to metoda zarządzania produkcją prowadząca do eliminacji nadprodukcji. Dzięki Kanban produkowane jest dokładnie to na co jest zapotrzebowanie, w ilości jaką chce klient. Nazywany jest systemem nerwowym szczupłej produkcji, ponieważ steruje nią w taki sam sposób, jak mózg i układ nerwowy ciałek ludzkim. Jest on także systemem komunikacyjnym, który pozwoli utrzymać spójność i harmonię wszystkich działań.
Kanban jest to zlecenie, które towarzyszy materiałowi. Każda karta służy do identyfikacji części lub podzespołu, wskazuje skąd one pochodzą i dokąd należy je kierować. Wykorzystany w taki sposób kanban służy jako system informacyjny, który integruje cały zakład.

System Kanban

System Kanban

 Przykładowa karta Kanban.

Podstawą Kanban jest system ssący. Pracownicy w procesie klienta zabierają z procesu dostawcy tyle części ile potrzebują i tylko wtedy kiedy je potrzebują. Początek systemu wyciągania to zamówienie od klienta. Opiera się on na supermarketach (ta sama koncepcja to w sklepach o tej samej nazwie). Kupując coś w supermarkecie sami zabieramy je z półek, po przekroczeniu pewnego limitu magazynierzy uzupełniają produkt na pułkach. Wprowadzenie tego systemu zwiększa elastyczność działań na hali.

Push

System Push

Pull

System Pull

 Porównanie tradycyjnego systemu produkcji do systemu zarządzanego z udziałem kart kanban i supermarketów.

Aby kanban funkcjonowało muszą być przestrzegane poniższe zasady:

 •  Proces klienta zamawia część w precyzyjnej ilości wyspecyfikowanej na kanban.
 •  Proces dostawcy produkuje części w precyzyjnej ilości i sekwencji określonej przez kanban.
 •  Do dostępnego procesu nigdy nie przemieszcza się części wadliwych.
 •  Należy wprowadzić poziomowanie produkcji.
 •  Kanban jest dołączany do wszystkich części.
 •  Liczba kart kanban jest stopniowo redukowana w celu obniżenia zapasów i ujawnienia problemów.
Tablica Kanban

Tablica Kanban

Istotnym elementem systemu Kanban jest tablica pokazująca plan produkcji oraz etapy na jakich one aktualnie się znajdują. Jej funkcją jest także szeregowanie zleceń. Prowadzi ona do wizualizacji planu oraz przebiegu procesu produkcyjnego. Ułatwia to zorganizowanie sobie pracy pracownikom na danej linii produkcyjnej.

Regał Kanban

Regał Kanban

 Karty Kanban mogą występować nie tylko w formie kartki papieru. Dobrym zastosowanie są stałe pojemniki w których jest określona ilość danych produktów.

Rodzaje kart kanban:

 •  Transportowa – jest wykorzystywana do przekazywania informacji na temat transportu dużych części lub surowców na linię produkcyjną
 •  Produkcyjna – prowadzi ona do przekazania instrukcji operacyjnych w poszczególnych procesach

Korzyści:

 •  Automatyzacja procesu produkcyjnego oraz przebiegu informacji

 •  Eliminacja nadprodukcji

 •  Usprawnienie wszystkich działań na bazie których funkcjonuje zakład

 •  Zwiększa kontrolę wizualną

 •  Promuje udoskonalenia

O nas

Jesteśmy firmą doradczo-szkoleniowo-wdrożeniową zajmującą się wdrażaniem projektów usprawniających systemy produkcyjne. Pracujemy z pasją i oddaniem wykorzystując szereg narzędzi z metodologii Lean Management.

Kontakt

Krzysztof Pawłowski
tel: +48 880 753 679
e-mail: kpawlowski@leanup.pl

Back to Top