Kaizen – filozofia ciągłego doskonalenia

Filozofia Kaizen mówi o tym, że dzień bez usprawnienia jest dniem straconym. Prowadzi to do ciągłego doskonalenia przedsiębiorstwa i procesów. Zmiany nie muszą być duże, wystarczą drobne pomysły, aby z czasem osiągnąć duże efekty.  Celem jest zainspirowanie pracowników w proces ciągłego doskonalenia. Wdrożenie filozofii Kaizen składa się w dwóch etapów: szkolenia wstępnego i warsztatów.

kaizen

Kaizen

SZKOLENIA WSTĘPNE

Przed wdrożeniem Kaizen w przedsiębiorstwie bardzo ważne jest wytłumaczenie pracownikom na czy polega filozofia ciągłego doskonalenia. Należy im przekazać jaki to ma cel oraz nauczyć ,że nie tylko wielkie zmiany mają znaczenie, lecz nawet najdrobniejsze mogą w konsekwencji przynieść ogromne rezultaty. Jest to bardzo ważna część szczupłej produkcji. Podczas etapów szkoleń dąży się do tego, aby pracownicy nauczyli się określać czym jest wartość w procesie produkcyjnym, co tak naprawdę liczy się dla klienta. Termin wartości składa się z: jakości, funkcjonalności, dostępności, łatwości obsługi, ceny wyglądu i wielu innych czynników. Pod koniec powinni wiedzieć na jakich czynnościach się skupić, aby je eliminować lub usprawniać.

 

Poznanie typów marnotrawstwa pozwala na lepsze wykrycie czynności i elementów zbędnych w procesie produkcyjnym:

 •    Nadprodukcja – produkowanie większej ilości produktów niż jest na nie zapotrzebowanie
 •    Zapasy – magazynowanie większej ilości zapasów niż jest potrzebne
 •    Transport – bezsensowne przemieszczanie materiałów
 •    Oczekiwanie – bezczynne czekanie na kolejne procesy
 •    Zbędne przetwarzanie – prowadzenie procesów przetwarzających produktów które są zbędne i mogą być wyeliminowane, jest to spowodowane nieprawidłowemu użyciu narzędzi lub źle zaprojektowanego procesu produkcyjnego
 •    Ruch – niepotrzebne przemieszczanie się, szukanie narzędzi, czy też zła ergonomia pracy
 •    Braki i usterki – błędnie wyprodukowane produkty

Dzięki poznaniu tych informacji pracownicy będą mogli dokładniej analizować swoją pracę. Prowadzi to do tego, że zaczynają myśleć nad każdą wykonywaną czynnością i możliwościami ich poprawienia. Ciągłe szkolenie i promowanie takiego zachowania tworzy nawyk u pracowników, ciągłego myślenia nad poprawieniem sobie warunków pracy.

WARSZTATY KAIZEN

Czas po szkoleniach jest idealnym momentem, aby tworzyć drużyny, które będą określały sposób na polepszenie działania poszczególnych części organizacji. Te zespoły są kamieniem węgielnym, który prowadzi do osiągnięcia szczuplejszej produkcji i utrzymania systemu Kaizen. Jest to sposób, aby pracownicy zaangażowali się w cele polegające na poprawie swojej pracy. Ważne jest to, aby mogli sami realizować swoje pomysły. Prowadzi to do większej skuteczności ich realizowania i stosowania. Pracownicy z danych obszarów powinni się zajmować ich usprawnieniem ponieważ mają największą wiedzę nad temat jego funkcjonowania. Wystarczy tylko dobrze ich nakierować, aby myśleli w odpowiedni sposób. Wszyscy powinni popierać cykliczne odbywanie się warsztatów, aby stały się częścią kultury organizacji.

Warsztaty Kaizen

Warsztaty Kaizen

Planowanie usprawnień

Pierwszym elementem warsztatów Kaizen jest wybór Lidera który będzie prowadzić pracę, oraz podejmował kluczowe decyzje. Powinna to być najbardziej oddana osoba ideologii ciągłego doskonalenia. Będzie ona szerzyć ten pogląd i promować go u innym ludzi. Cała praca powinna mieć charakter współpracy wszystkich osób w grupie.

Następnym etapem jest wybór obszaru, który ma duże znaczenie dla firmy, a jego usprawnienie przyniesie znaczące efekty. Na początek problemy do rozwiązania nie powinny być trudne. Wraz ze zdobywaniem doświadczenia będziemy mogli rozwiązywać coraz cięższe problemy. Można rozważać kilka obszarów od którego zamierzamy rozpocząć pracę. Dzięki temu możemy się upewnić, czy wybrany obszar na pewno jest tym którego usprawnienie przyniesie największe efekty. Każdy następny warsztat powinien rozszerzać zakres prowadzonych praktyk. Aby ułatwić sobie ten wybór można skorzystać z matrycy wyborów, które rozpatruje obszary pod różnymi kryteriami.

Kiedy obszar został już wybrany, powinniśmy się wziąć za określenie problemu do rozwiązania. Bardzo ważna jest komunikacja między uczestnikami warsztatów, aby określić problem którego rozwiązanie przyniesie największy efekty w danym obszarze. Ważnym elementem jest weryfikacja założeń i dokładne zbadanie warunków i procesów w wybranym obszarze. Lecz nie należy zapominać, że wszystkie działania powinny dążyć do likwidacji marnotrawstwa.

Wdrażanie

Po etapie w którym wybraliśmy i przygotowaliśmy obszar do usprawnienia, następuje etap wdrażania pomysłów nad rozwiązaniem głównych problemów. Aby to zrobić trzeba wcześniej dokładnie poznać obecną sytuację i zebrać wszystkie dane które pozwolą nam analizować efekty przeprowadzanych zmian. Narzędziami prowadzącymi do poznania dogłębnie problemu jest metoda 5x Why, diagram Ishikawy i wiele innym.

Następnie w trakcie prac usprawniających trzeba w ciągły sposób zbierać i analizować dane, aby wiedzieć czy rezultaty są zgodne z oczekiwaniami. Wszystko odbywa się w cyklu Plan-Do-Check-Act, aby zapewnić sukces projektowi. Kluczowym elementem w procesie wdrażania usprawnień jest planowanie, a następnie wykonanie. Po wprowadzeniu zmian należy sprawdzić czy, wyniki są zgodne z oczekiwaniami. W przypadku niezgodności należy dokonać popraw. Gdy już zmienimy, wdrożymy lub rozwiążemy problem na wybranym obszarze, powinniśmy dążyć do tego aby ta sytuacja się utrzymała. Do tego celu doprowadzi nas szkolenie operatorów pracujących w danym obszarze oraz arkusze pracy standardowej w których powinny być sprecyzowane nowe sposób wykonywania czynności.

Cykl PDCA

Cykl PDCA

Prezentacja wyników

Jest to ważny etap aby wzmocnić filozofie ciągłego doskonalenia wśród pracowników. Wszyscy powinni zrozumieć, że to co robią stanowi wartość dla firmy. Do tego prowadzą przygotowanie przez uczestników warsztatu wyników ich działań. Można to robić w formie prezentacji lub tablic informacyjnych. Powinny na nich być umieszczone wszystkie dane odnośnie stanu przed zmianą oraz stanu po usprawnieniu. Ważne jest to aby informacje były przekazywane w sposób czytelny, tak aby każdy kto na nie spojrzy wiedział o co chodzi. Dobrym sposobem są zdjęcia. Można używać, także odpowiednie wskaźniki które są ważne dla firmy. Ma to kluczową rolę dla postrzegania Kaizen wśród wszystkich pracowników. Informacje musza być udostępnione dla ogółu, aby każdy miał do nich dostęp. Punktem budującym jedność w grupie która osiągnęła ten sukces jest świętowanie i pokazanie, że efekty są istotne dla całego przedsiębiorstwa. Te wszystkie zadania prowadzą do tego, aby warsztaty Kaizen stały się nawykiem, który będzie promowany wśród pracowników, dzięki czemu firma będzie mogła stanąć na drodze ciągłego doskonalenia.

 

Korzyści:

 •  Nisko – kosztowe poprawianie procesów i jakości

 •  Poprawa jakości produktów

 •  Poprawa przebiegów procesów

 •  Wzrost zaangażowania i motywacji pracowników

 •  Efektywne rozwiązywanie problemów

 •  Zapobieganie powstawaniu braków

O nas

Jesteśmy firmą doradczo-szkoleniowo-wdrożeniową zajmującą się wdrażaniem projektów usprawniających systemy produkcyjne. Pracujemy z pasją i oddaniem wykorzystując szereg narzędzi z metodologii Lean Management.

Kontakt

Krzysztof Pawłowski
tel: +48 880 753 679
e-mail: kpawlowski@leanup.pl

Back to Top