• 5S

  Wdrażanie tego narzędzia prowadzi do zaoszczędzenia miejsca na hali produkcyjnej, zoptymalizować stanowisko pracy i wielu korzyści. Prowadzi to do zwiększenia wydajności pracowników przebywających na stanowiskach prowadzonych w tym standardzie.

  więcej
 • Kanban

  Jest to system prowadzący do automatyzacji przepływu informacji na linii produkcyjnej. Prowadzi to do pełnej kontroli wszystkich procesów oraz całkowitej likwidacji marnotrawstwa w postaci nadprodukcji.

  więcej
 • Zarządzanie wizualne

  Wizualizacja jest graficzną metodą o bardzo elastycznym zastosowaniu. Można ją wykorzystać w wielu aspektach, takich jak optymalizacja pracy czy prezentowaniu danych.

  więcej
 • Layout

  Jest to metoda minimalizująca transport produktów na hali produkcyjnej. Plan ułożenia maszyn jest tworzony na podstawie kolejności wykonywanych czynności.

  więcej
 • SMED

  Czas przezbrojenia maszyny ma bardzo duży wpływ na wielkości partii produkcyjnych oraz elastyczność produkcji. Dzięki temu narzędziu w łatwy sposób można dojść do niesamowitych efektów skracających jego długość co wpływa bardzo szybko na koszty produkcji.

  więcej
 • TPM

  Jest to system utrzymania maksymalnej dostępności maszyn. Poprzez analizę wskaźników oraz użycie technik, eliminuje się czas awarii do zera dzięki ciągłej współpracy operatora maszyny z mechanikami.

  więcej
 • Standaryzacja

  Ma ona na celu określenie najbardziej efektywnego sposobu wykonywania czynności. Jest ona podstawą do utrzymywania organizacji na najwyższym poziomie. Ich elastyczność, prowadzi do coraz lepszych sposobów wykonywania czynności.

  więcej
 • VSM

  Dzięki Analizie Strumienia Wartości łatwo można zrozumieć jak przebiega proces prowadzący do produkcji rodziny produktów. Po użyciu narzędzia łatwo można namierzyć wąskie gardła oraz elementy produkcji których usprawnienie przyniesie największe efekty.

  więcej
 • Kaizen

  Głównym założenie filozofii Kaizen jest ciągłe usprawnienie małymi kroczkami. Mówi ona o tym, że „dzień bez usprawnienia jest dniem straconym”. Wpajanie to pracownikom, którzy posiadają największą wiedzę jest kluczowym elementem do wdrożenia kultury Lean.

  więcej

Opinie

O nas

Jesteśmy firmą doradczo-szkoleniowo-wdrożeniową zajmującą się wdrażaniem projektów usprawniających systemy produkcyjne. Pracujemy z pasją i oddaniem wykorzystując szereg narzędzi z metodologii Lean Management.

Kontakt

Krzysztof Pawłowski
tel: +48 880 753 679
e-mail: kpawlowski@leanup.pl

Back to Top